“ปลาเทราต์” เพาะเลี้ยงแห่งแรกในไทยที่ “โครงการหลวงอินทนนท์”

ปลาเทราต์ เพาะเลี้ยงแห่งแรกในไทยที่ “โครงการหลวงอินทนนท์”ปลาเทราต์ทอดกระเทียม

“โครงการหลวงอินทนนท์” เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2522 ในเขตของหมู่บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บนลักษณะพื้นที่ที่เป็นหุบเขาชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,300 เมตร

ภายใน “โครงการหลวงอินทนนท์” มีโครงการต่างๆ มากมายที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ คิดค้นและวิจัยขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยสตรอเบอร์รี่ กีวีฟรุต องุ่นไร้เมล็ด กาแฟอราบิก้า พวกไม้ดอก เช่น กุหลาบ แคกตัส เยอบีร่า ไฮเดรนเยีย โพรเทีย เบญจมาศ หน้าวัว เยอบีร่า

ปลาเทราต์ เพาะเลี้ยงแห่งแรกในไทยที่ “โครงการหลวงอินทนนท์”ปลาเทราต์ในบ่อเพาะเลี้ยง

อีกทั้งมีผลผลิตทางด้านประมงที่น่าสนใจนั่นก็คือ “ปลาเทารต์” หรือ “ปลาเรนโบว์เทารต์” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้มีการเพาะเลี้ยงที่ “หน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์” ตั้งอยู่ภายใน “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์” ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นยอดดอยที่สูงสุดของสยาม มีอุณหภูมิหนาวเย็นตลอดปี และมีสภาพของน้ำที่เย็นเหมาะสมแก่การเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ นับเป็นการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์เป็นแห่งแรกในเมืองไทย

ความเป็นมาของการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ที่โครงการหลวงอินทนนท์ ถือกำเนิดโครงการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์เมื่อปีพ.ศ. 2516 เมื่อครั้งที่อธิบดีกรมประมงได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระองค์ท่านได้มีรับสั่งให้หาพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับน้ำเย็นบนพื้นที่สูงมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการหลวง ทางกรมประมงได้ถวายว่ามี “ปลาเรนโบว์เทราต์” ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกา แถบอลาสก้า สามารถนำมาเพาะเลี้ยงในน้ำเย็นของพื้นที่นี้ได้ จึงทำให้ได้เริ่มทดลองนำมาเพาะเลี้ยงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ นั้นต้องมีปัจจัยดังนี้ คือ ต้องมีที่เย็น มีอุณหภูมิไม่เกิน 24 องศาเซลเซียส และก็ต้องมีน้ำที่สะอาด ไม่มีสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงใดไปเจือปน และสุดท้ายน้ำที่เพาะเลี้ยงต้องใส ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ำที่ปลาเทราต์ต้องการ โดยทางหน่วยวิจัยฯ ได้รับน้ำจากน้ำตกสิริภูมิ ซึ่งมีอุณหภูมิไม่เกิน 24 องศา และมีคุณสมบัติตรงความต้องการในการเพาะเลี้ยงปลาเทราต์

ปลาเทราต์ เพาะเลี้ยงแห่งแรกในไทยที่ “โครงการหลวงอินทนนท์”โครงการหลวงอินทนนท์” ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษณะของปลาเทราต์เป็นปลาที่มีเนื้อนุ่ม เนื้อปลามีสีขาว มีลักษณะอ่อนนุ่มเด่นกว่าปลาแซลมอนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน ซึ่งตลาดนิยมบริโภคเนื้อปลาเทราต์ ซึ่งการที่เราเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ เพราะต้องการลดการนำเข้าปลาชนิดนี้ที่ต้องนำเข้ามาทุกปี และที่สำคัญเราต้องการเปลี่ยนทรัพยากรน้ำเย็นให้มีมูลค่า และก็ต้องการให้ชาวเขาได้มีอาชีพเลี้ยงปลาที่มีราคา ต้องการให้ชาวเขามีอาชีพที่มีรายได้ มีมูลค่าสูง

อกจากปลาเทราต์แล้วที่นี่ยังได้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เป็นผลผลิตเด่นอีกหนึ่งตัว โดยกุ้งก้ามแดงนำเข้ามาจากออสเตรเลีย เดิมทีเอกชนนำเข้ามาก่อน แล้วได้นำใช้ประโยชน์บนพื้นที่สูง โดยนำขึ้นไปทดลองเพาะเลี้ยงในนาข้าวของเกษตรกร เพราะว่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเขานิยมปลูกข้าวไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการไม่ไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวเขา แต่เป็นการเติมโครงการลงไป เพราะฉะนั้นการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าวนั้น ชาวเขาได้ทั้งสองอย่าง อย่างแรกได้ข้าว อย่างที่สองเขาได้กุ้งไว้ขาย ซึ่งมีราคาแพง เพราะกุ้งก้ามแดงมีความพิเศษอยู่ตรงที่เนื้อจะแน่น สีสันจะสวยงาม นำไปตกแต่งอาหารโดยใช้แทนพวกกุ้งลอบสเตอร์ได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงการหลวงอินทนนท์บรรยากาศ “โครงการหลวงอินทนนท์”

ถ้าหากใครมาเที่ยวที่โครงการหลวงอินทนนท์ สามารถมาลองลิ้มเมนูปลาเทราต์และกุ้งก้ามแดงได้ อีกทั้งทางโครงการยังได้ส่งขายในกรุงเทพตามโรงแรม หรือภัตตาคารใหญ่ๆ ทำให้ชาวเขาได้มีอาชีพ มีรายได้ที่ดี และนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตแห่งโครงการหลวง ผลผลิตอันเปี่ยมไปด้วยคุณภาพใต้พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทั่วโลกยกย่องว่าเป็น “พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก”