ที่มาของไข่ปลา คาเวียร์ …. กิโลกรัมละ 150,000 บาท

“คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” หรือ Sturgeon เป็นปลา “สองน้ำ” ที่เชื่อว่าเกิดมา ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เรียกว่า มีมาตั้งแต่ในยุค ที่มีสัตว์น้ำเกิดขึ้นในโลกเรานี้…

ถิ่นกำเนิดมีอยู่เฉพาะทางซีกโลกเหนือ… พบเจอมากที่สุดในทะเลแคสเปียน ซึ่งฝั่งหนึ่งเป็นดินแดนของรัสเซีย ส่วนอีกฝั่งเป็นประเทศอิหร่าน และในแม่น้ำดานูปก็ยังพอพบเจอได้บ้าง…

จัดอยู่ใน Subclass Actinopterygii, Order Acipenseriformes, Family Aci penserdae แล้วแยกสายพันธุ์ออกไปเป็นชนิดต่างๆ ประมาณมากกว่า 20 ชนิด

…แต่มีเพียง 3 ชนิดเท่านั้นที่ให้ ไข่แล้วถูกเรียกว่า “ไข่ปลาคาเวียร์”

การขยายพันธุ์ของปลาสเตอร์เจียนด้วยการวางไข่ เกาะอาศัยอยู่กับก้อนกรวดก้อนหินตามท้องน้ำ ลูกปลาสเตอร์เจียนจะเจริญเติบโตในแม่น้ำสายใหญ่ ประมาณ 3 ปี ก่อนจะแหวกว่ายออกสู่ทะเล เพื่อกินอาหารที่เป็นสัตว์น้ำประเภทหอยก้นทะเล จน กระทั่งเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะว่ายกลับถิ่นกำเนิด และว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ในแม่น้ำที่สงบเงียบ จึงถูกเรียกว่า ปลาสองน้ำ

สำหรับไข่ คาเวียร์ มีหลักฐานยืนยันว่าได้เริ่มบริโภคกันมาตั้งแต่… ในช่วงหลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่อง จากมนุษย์กลัวสารเคมีที่ตกค้างในสัตว์ จำพวกวัว, หมู และไก่

ในประเทศอิหร่าน มีการคุมเข้ม การจับปลาสเตอร์เจียน โดยผู้เป็นชาวประมงต้องเข้าฝึกอบรมจากสถาบันควบคุมการผลิตคาเวียร์ ของกระทรวงเกษตร ประเทศอิหร่านเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมจับปลาสเตอร์เจียนกับคณะชาวประมง และยังต้องขึ้นตรงต่อสถานีประมงของรัฐบาลอีกด้วย

โดยการจับปลาสเตอร์เจียนต้องลงอวนตาข่ายที่กำหนดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร ให้เป็นแนวตั้งฉากกับชายฝั่ง พอปลาติดอวน ต้องรีบปลดปลาขึ้นเรืออย่างระมัดระวัง โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนท้องปลาที่มีไข่ จากนั้นต้องนำปลาที่จับมาได้ไปชั่งน้ำหนัก, ลงเลขหมาย, ลงวันที่จับปลา และลงชื่อผู้จับปลาได้ โดยทุกอย่างต้องควบคุมอย่างละเอียด

นับว่าเป็นเรื่องดี ที่เขาจัดเป็นระบบระเบียบ อย่างชัดเจน… ส่วนการซื้อหาไข่คาเวียร์จะซื้อได้ ตามร้านขายสินค้าปลอดภาษี ที่มีการรับรอง จากองค์กรไซเตส (CITES) ซึ่งควบคุมอยู่เท่านั้น

ผู้ดีมีเงินที่สามารถบริโภคได้ สามัญชนอย่าหวังลิ้มรสชาติของคาเวียร์ เพราะไข่คาเวียร์มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 120,000- 150,000 บาท…

…นี่ เองจึงเป็นสาเหตุที่มีการลักลอบขายลักลอบนำเข้าปลาสเตอร์เจียน มาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยกันอย่างมากมาย… เมื่อไม่นานมานี้ กรมประมงก็ไปกวาดจับมาแล้วอีกหลายรอบ…แต่ก็ยังไม่หมดสิ้น

…คงจะ ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทะเลาะกันให้แล้วเสร็จอะไรๆ คงจะดีขึ้น… ว่าจะให้เพาะเลี้ยงได้ หรือเป็นสัตว์ต้องห้ามกันแน่…