19-20 พค จองทาวน์โฮมใหม่

หลังจากโครงการประมงบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ ประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าต์ ณ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดดอยอินทนนท์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จนสามารถเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ป้อนตลาดได้ปีละกว่า 20 ตันแล้ว ล่าสุดยังได้นำไข่ปลาสเตอร์เจียนจากรัสเซียมาฟักและทดลองเพาะเลี้ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ผลปรากฏว่าเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศบนดอยอินทนนท์ ขณะนี้สามารถให้ไข่ที่เรียกว่า “คาร์เวียร์”
ปลาสเตอร์เจียนมีอยู่ 25-27 ชนิด ใน 3 สายพันธุ์ หรือ 3 สกุล เป็นปลาขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายปลาฉลาม เคยมีสถิติระบุว่า ปลาสเตอร์เจียนในประเทศรัสเซียมีอายุกว่า 200 ปี หนักถึง 1.5 ตัน ยาว 5 เมตร พบมากในทะเลสาบแคสเปียน ประเทศรัสเซีย แต่โดยทั่วไปจะพบขนาดมีน้ำหนักระหว่าง 75-100 กก. ปลาชนิดนี้เลี้ยงเพื่อนำผลผลิตไข่ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ไข่คาร์เวียร์ มีราคาแพงมาก ตกกิโลกรัมละกว่า 2 แสนบาท

การเลี้ยงปลาชนิดนี้กว่าจะนำไข่ออกมาจำหน่าย ต้องเลี้ยงให้มีอายุถึง 10 ปี โดยปลาตัวเมีย 1 ตัว จะให้ไข่ 1 ปี และเว้นอีก 2 ปี จึงจะให้ไข่อีก แม่ปลา 1 ตัวจะให้ไข่ 15% ของน้ำหนักตัวปลา ไข่ปลาคาร์เวียร์เป็นไข่ปลาที่มีรสชาติอร่อยและราคาแพงมาก นิยมบริโภคมากที่สุดทั้งในรัสเซีย ยุโรป และอเมริกา อิตาลีถือเป็นประเทศแรกที่ถนอมไข่ปลาสเตอร์เจียนเพื่อเก็บให้ได้นาน จึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่า “ไข่คาร์เวียร์” ส่วนในประเทศไทยเดิมได้มีการนำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงแรมขนาดใหญ่ หลังจากที่โครงการหลวงสามารถผลิตไข่ปลาคาร์เวียร์ได้ในช่วง 1-2 ปีมานี้ โรงแรมและร้านอาหารต่าง ๆ จึงได้เริ่มสั่งซื้อไปใช้ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นไข่คาร์เวียร์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับโลก

การจำหน่ายไข่คาร์เวียร์ของโครงการหลวงนั้น จะบรรจุในกระปุกขนาด 100 กรัม ราคาจำหน่ายกระปุกละ 5,000 บาท ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อโดยตรงกับฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวง โทร.053-211613 หรือท่านที่สนใจลิ้มลองรสชาติไข่คาร์เวียร์โครงการหลวง สามารถสั่งรับประทานได้ที่ครัวโครงการหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และที่สโมสรอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่