ไปดูคนของหลวง “ปิดทองหลังพระ” สร้างผลผลิตน่าทึ่ง จากฟาร์มบนดอยสูง สู่เมนูอาหารหรู

“การทำงานด้วยใจรัก ต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็น ก็ไม่น่าวิตก เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักษ์พยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้ก็เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นhttps://bbet88.com แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…” พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2506

ความข้อนี้เป็นน้ำทิพย์หยดในใจของคนทำงานบนดอยสูง เป็นพลังให้ผลักดันพื้นที่แห้งแล้งพลิกฟื้นเป็นดินดี น้ำชุ่ม กระจายไปถ้วนทั่ว ทั้งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งโครงการเกี่ยวกับป่า-เกี่ยวกับดิน-เกี่ยวกับน้ำ โครงการด้านวิศวกรรม และโครงการแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา “มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวทางพระราชดำริ” นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตผลที่คนทั้งโลกได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นผักสดในร้านอาหารแฟรนไชส์, กล้วยไม้ในโรงแรมหรู 5 ดาวกลางกรุงเทพฯ, ไข่ปลาคาเวียร์รสเลิศ ที่ได้จากปลาสเตอร์เจียนพันธุ์ไซบีเรีย, ปลาเรนโบว์เทราต์เนื้อนุ่มจากเยอรมนี, ปูขนจากประเทศจีน ล้วนเป็นผลผลิตจากแรงกาย แรงใจ ในการ “ปิดทองหลังพระ” จนออกมาเป็นผลิตผลที่งดงามบริบูรณ์

นับตั้งแต่โครงการ “สวนสองแสน” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 2 แสนบาท ซื้อสวนผลไม้ พัฒนาพันธุ์ ช่วยชาวเขา ให้พลิกแผ่นดินที่เคยปลูกฝิ่นมาปลูกลูกพลับ ได้รสหอมหวานฉ่ำ ตั้งอยู่ในสถานีวิจัยดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นในปี 2512 จนปัจจุบันได้รับการพัฒนาขยายผลเป็นโครงการหลวงเกือบทั่วทุกภูมิภาค

เฉพาะโครงการสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสถานีวิจัย 1 ใน 4 ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่เป็นต้นแบบการสร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชาวพื้นที่สูง ผ่านการร่วมคิด ชวนทำ ให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น