ทึ่ง!โครงการหลวงผลิตไข่ปลา คาร์เวียร์ขายกระปุกละ5พัน

โครงการหลวงประสบความสำเร็จนำไข่ปลาสเตอร์เจียนจากรัสเซียมาเพาะเลี้ยงจนผลิตไข่ปลาคาร์เวียร์ ออกมาจำหน่ายได้สำเร็จ มูลค่ากระปุกละ 5,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นางพรนันทน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยวมูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า หลังจากโครงการประมงบนพื้นที่สูงมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ประสบผลสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าต์ ณ ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดดอยอินทนนท์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทร้าต์ป้อนตลาดได้ปีละกว่า20 ตันแล้วล่าสุดยังได้นำไข่ปลาสเตอร์เจียนจากรัสเซียมาฟักและทดลองเพาะเลี้ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ผลปรากฏว่าเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศบนดอยอินทนนท์ขณะนี้สามารถให้ไข่ที่เรียกว่า “คาร์เวียร์”ได้สำเร็จ

สำหรับปลาสเตอร์เจียนมีอยู่ 25-27 ชนิด ใน 3 สายพันธุ์ หรือ 3 สกุลเป็นปลาขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายปลาฉลาม เคยมีสถิติระบุว่าปลาสเตอร์เจียนในประเทศรัสเซียมีอายุกว่า 200 ปี หนักถึง 1.5ตัน ยาว 5 เมตร พบมากในทะเลสาบแคสเปียนประเทศรัสเซีย แต่โดยทั่วไปจะพบขนาดมีน้ำหนักระหว่าง 75-100 กก.ปลาชนิดนี้เลี้ยงเพื่อนำผลผลิตไข่ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าไข่คาร์เวียร์ มีราคาแพงมาก ตกกิโลกรัมละกว่า 2 แสนบาท  การจำหน่ายไข่คาร์เวียร์ของโครงการหลวงนั้นจะบรรจุในกระปุกขนาด 100 กรัม ราคาจำหน่ายกระปุกละ 5,000 บาท ผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อโดยตรงกับฝ่ายตลาดมูลนิธิโครงการหลวงโทร.053-211613 หรือท่านที่สนใจลิ้มลองรสชาติไข่คาร์เวียร์โครงการหลวงสามารถสั่งรับประทานได้ที่ครัวโครงการหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่และที่สโมสรอินทนนท์ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่