“ปลาเทราต์” เพาะเลี้ยงแห่งแรกในไทยที่ “โครงการหลวงอินทนนท์”

มิถุนายน 21, 2017 NG568AR 0

ปลาเทราต์ทอดกระเทียม “โครงการหลวงอินทนนท์” เป็นอีกหนึ่งโครงการหลวงที่เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2522 ในเขตของหมู่บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ บนลักษณะพื้นที่ที่Read More