No Image

เพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน ที่เชียงใหม่ ต้นกำเนิดไข่ปลาล้ำค่า “คาเวียร์” กิโลกรัมละ 50,000 บาท

พฤษภาคม 15, 2018 956C3F 0

ปลาสเตอร์เจียน แหล่งเพาะคาเวียร์ ไข่ปลาล้ำค่าอาหารชั้นเลิศที่ทุกคนอยากลิ้มลอง มีแหล่งกำเนิดในแถบซีกโลกเหนือ อาศัยอยู่ในน้ำจืด ทะเลสาบ หรือตามปากแม่น้ำ มีรูปร่างลักษณะคล้ายปลาฉลาม มีหนามแหลมสั้นๆ บริเวRead More

No Picture

คาเวียร์ (ตอนที่ 2)

พฤษภาคม 7, 2018 956C3F 0

ปลาชนิดนี้ นอกจากตัวใหญ่แล้วอายุยังยืนอีกด้วย โดยเฉพาะพันธุ์ที่ชื่อว่า Hausen นักวิทยาศาสตร์เขานับกันมาแล้วว่าอายุยืนถึง 300 ปี (ผมไม่อยากขัดใจกับผู้เา เลยไม่ได้ซักว่าคนที่คอยนับอายุปลานี้อายุเท่าไร) Read More

ที่มาของไข่ปลา คาเวียร์ …. กิโลกรัมละ 150,000 บาท

พฤษภาคม 2, 2018 956C3F 0

“คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” หรือ Sturgeon เป็นปลา “สองน้ำ” ที่เชื่อว่าเกิดมา ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เรียกว่า มีมาตั้งแต่ในยุค ที่มีสัตว์น้ำเกิดขึ้นในโลกเรานี้… ถิ่นกำเนิดมีอยู่เฉพาะทางซRead More