No Image

ที่มาของไข่ปลา คาเวียร์

กรกฎาคม 23, 2018 NG568AR 0

“คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” หรือ Sturgeon เป็นปลา “สองน้ำ” ที่เชื่อว่าเกิดมา ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ เรียกว่า มีมาตั้งแต่ในยุค ที่มีสัตว์น้ำเกิดขึ้นในโลกเรานี้… ถิ่นกำเนิดมีอยู่เฉพาะทางซRead More

No Picture

ที่มาของไข่ปลา คาเวียร์ …. กิโลกรัมละ 150,000 บาท

เมษายน 30, 2018 NG568AR 0

ไข่ปลาสเตอร์เจียนแต่เรียก “คาเวียร์” ทั่วโลกควบคุมแต่ไทยยังขายกันเพียบ     ……….“คาเวียร์” คือชื่อของไข่ปลา “สเตอร์เจียน” หรือ Sturgeon เป็นปลา “สองน้ำ” ที่เชื่อว่าเกิดมา ตัRead More